Przepraszamy, rejestracja eksponatów na wystawę warszawską jest możliwa jedynie
w terminie od 1-11-2016 do 15-12-2016