Przepraszamy, rejestracja eksponatów na wystawę warszawską jest możliwa jedynie
w terminie od 1-11-2017 do 20-12-2017