Zaproszenie na zebranie wiosenne  
  Zarzd Warszawskiego Zwizku Hodowcw Gobi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Czonkw naszego Zwizku do wzicia udziau w wiosennym zebraniu powiconym podsumowaniu ostatniej warszawskiej wystawy jak i innym sprawom zwizkowym.

Zebranie odbdzie si w Warszawie, w dniu 17 kwietnia 2016r. (niedziela), o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161, Dom Akademicki IKAR (bufet na parterze).

Sprawy przewidywane do omwienia na zebraniu:
1. Omwienie warszawskiej wystawy organizowanej w styczniu 2016 r.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Sprawozdanie Sdu Koleeskiego.
4. Dyskusja nad charakterem przyszych warszawskich wystaw.
5. Dyskusja nad charakterem organizacji nastpnych wystaw organizowanych przez nasz Zwizek.
6. Informacja Zarzdu w sprawie zakupionych klatek oraz stojakw pod klatki.
7. Wolne wnioski, oglna dyskusja.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w planowanym zebraniu, w tym przedstawicieli naszych Oddziaw terenowych.

Prezes Zarzdu

Zdzisaw Borawski
 
  23-03-2016    
     
  Wyniki konkursw  
  W dziale "do pobrania" dostpne s wyniki konkursw gobi i drobiu przeprowadzonych podczas Wystawy Warszawskiej 2016  
  26-01-2016    
     
  Wystawa Warszawska 2016 - informacje  
  terminarz:

Czwartek (14.01.2016)
- od 16.00:  Przyjcie eksponatw

Pitek (15.01.2016)
- od 9.00: Ocena eksponatw

Sobota (16.01.2016)
- od 08.00 do 18.00:  Wystawa otwarta dla zwiedzajcych

Niedziela (17.01.2016)
- od 8.00 do 15.00:  Wystawa otwarta dla zwiedzajcych
- od 15.00:  Zamknicie Wystawy i wydawanie eksponatw

Miejsce z wymian materiau hodowlanego czynne
w sobot i w niedziel od godz. 6.00

opaty:

bilet wstpu (doroli) - 15,00 PLN
bilet wstpu (dzieci do lat 13) - wstp wolny,

parking (pierwsze 5 godz.) - 15,00 PLN
parking (kada kolejna godzina) - 2,00 PLN

- opata parkingowa jest pobierana przez Centrum Wystawiennicze EXPO XXI -


komisarz wystawy:

Krzysztof Stachurski - tel.: 504 28 57 24

 
  14-01-2016    
     
  Rejestracja eksponatw na Wystaw Warszawsk 2016  
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatw na Wystaw Warszawsk, ktra odbdzie si w dniach 16 - 17 stycznia 2016. Rejestrowa mona si w terminie od 1 listopada 2015 do 15 grudnia 2015.

Rejestracji mona dokona:

1. - elektronicznie, za pomoc naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrowa eksponaty za pomoc naszej strony internetowej naley skorzysta z formularza zgoszeniowego w zakadce "rejestracja na wystaw". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnonie hodowcy i zgaszanych eksponatw. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto uytkownika. Konto bdzie zawiera wprowadzone zgoszenie oraz dane teleadresowe. Zgoszone dane teleadresowe zostan wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie bd udostpniane osobom trzecim.

Szczegowy opis jak zarejestrowa eksponaty za pomoc naszej strony internetowej znajduje si tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zalet rejestracji elektronicznej jest to, e wprowadzone dane mona dowolnie edytowa. W przypadku gdy kto zmieni zdanie moliwa jest edycja zgoszenia. Hodowca moe dodawa lub usuwa  zgoszone eksponaty a take zmienia ich opisy. Moliwe s te zmiany w ilociach zamawianych klatek. Wszystkie te czynnoci dostpne s po zalogowaniu si w zakadce "moje konto".  

Jeeli kto ju rejestrowa eksponaty drog elektroniczn lub zgasza adres e-mail do systemu powiadomie i ma zaoone konto wtedy przed rejestracj naley si zalogowa do zakadki "moje konto". Dla osb zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania hase.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrowa si tradycyjnie naley pobra z zakadki "do pobrania" druk rejestracji eksponatw. Druk naley wypeni i przesa na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Zotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
  20-11-2015    
     
  Wystawa Metz 2015 - wiadectwa weterynaryjne  
  W zaczeniu zamieszczone zostay skany skrconych tumacze wiadectw weterynaryjnych dla gobi i drobiu.  
  04-11-2015 więcej >>>  
     
  28 wystawa EE (Metz 2015) - przygotowania  
  Mamy za sob pierwszy etap przygotowa do wystawy w Metz. Zostay zebrane i wysane wraz z opatami wszystkie zgoszenia z naszego zwizku. Z Polski na 28 wystaw EE pojedzie 190 gobi, 106 sztuk drobiu i 47 krlikw. Nie jest to imponujca ilo. Myl e dua odlego zniechcia spor cz hodowcw od odwiedzenia wystawy, a co za tym idzie rwnie od czynnego uczestnictwa. Biorc pod uwag fakt, e wystawcy s praktyczne z caego kraju – od Gdaska do Bielska Biaej, ustalilimy, e pojad trzy transporty. Jeden wyruszy z Gdaska i pojedzie przez Koszalin. Nastpny wyjedzie z Gdaska i przejedzie przez Pozna. Trzeci wyjedzie z Bielska Biaej i pojedzie przez Wrocaw. (...)  
  27-10-2015 więcej >>>  
     
 
1 ... 2 3 4... 18