Rejestracja eksponatów na wystawę warszawską 2019  
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 12 - 13 stycznia 2019. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2018 do 20 grudnia 2018.

Rejestracji można dokonać:

1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
  04-11-2018    
     
  Zebranie jesienne  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2019 r. jak i innym sprawom organizacyjnym, w tym udziału w pokazie w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 21 października 2018r. (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 – w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR” na parterze).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:

1. Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
2. Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

a) Komisarza wystawy,
b) Kierownika sali,
c) Osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie
i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,
e) Podział innych czynności przygotowawczych.

Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy:

3. Omówienie udziału i przyjęcie zgłoszeń na pokaz w Nadarzynie w dniach 30.11 – 02.12.br., z podkreśleniem zaprezentowania ras polskich w stulecie odzyskania niepodległości.
4. Przyjmowanie składek.
5. Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
6. Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.
7. Inne.

Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 4.11.2018r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

Warszawska wystawa odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia 2019 r. w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Wszystkich hodowców z naszego Związku, prosimy o obecność.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski
 
  18-09-2018    
     
  Wystawa w Herning (Dania) 09 - 11.11.2018 - materiały dodatkowe  
  W załączeniu karty szczepień oraz wymogi weterynaryjne.

karta szczepień (gołębie):

wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(golebie_eng_ger_fr).pdf

karta szczepień (drób):
wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(drob_eng_ger_fr).pdf

karta szczepień (króliki):
wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(kroliki_eng_ger_fr).pdf

karta szczepień (kawie domowe):
wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(kawie_eng_ger_fr).pdf

karta szczepień (ptaki egzotyczne):
wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(ptaki_egzotyczcne_eng_ger_fr).pdf

wymagania weterynaryjne (eng / ger):
wystawa_herning_2018-wymagania_weterynaryjne_(eng).pdf
wystawa_herning_2018-wymagania_weterynaryjne_(ger).pdf
 
  17-08-2018    
     
  Wystawa w Herning (Dania) 09 - 11.11.2018  
  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wystawie europejskiej w Herning (Dania) w terminie od 09.11.2018 do 11.11.2018 uprasza się o kontakt z kol. Zdzisławem Borawskim .

tel: 601 21 49 94
e-mail: zdzislaw@borawski.com.pl

W załączeniu formularze zgłoszeniowe dla gołębi, drobiu, królików, kawi domowych (świnek morskich) i ptaków egzotycznych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 sierpnia 2018.  

gołebie:
(wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(golebie_eng).pdf

elektroniczny formularz zgłoszeniowy w wersji niemieckiej znajduje się na stronie organizatora

drób:
(wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(drob_eng).pdf
(wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(drob_ger).pdf

króliki:
(wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kroliki_eng).pdf
(wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kroliki_ger).pdf

kawie domowe (świnki morskie):
(wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kawie_eng).pdf
(wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kawie_ger).pdf

ptaki egzotyczne:
(wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(ptaki_eng).pdf
(wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(ptaki_ger).pdf

strona organizatora:
www.europaschau2018.eu
 
  02-08-2018    
     
  Zebranie Wiosenne  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku do wzięcia udziału w wiosennym zebraniu poświęconym podsumowaniu ostatniej warszawskiej wystawy jak i innym sprawom związkowym. Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 08 kwietnia 2018 (niedziela), o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161, Dom Akademicki IKAR (bufet na parterze).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
1. Omówienie warszawskiej wystawy organizowanej w styczniu 2018 r.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie przez zebranych absolutorium Zarządowi Warszawskiego Związku za 2017 rok.
4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
5. Dyskusja nad charakterem przyszłych warszawskich wystaw.
6. Dyskusja nad sprawami organizacyjnymi wystaw w kontekście korzyści dla członków Warszawskiego Związku, w tym udział w wystawach Warszawskiego Klubu Srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego.
7. Informacja Zarządu o bieżących sprawach związkowych, ilości naszych członków, itp.
8. Jeśli ktoś z naszych członków chce otrzymywać biuletyn pocztą, to prośba o wpłatę na cztery znaczki i koperty i biuletyn będziemy wysyłać na adres domowy.
9. Wolne wnioski, ogólna dyskusja.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanym zebraniu.

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski
 
  05-04-2018    
     
  Zmiana lokalizacji giełdy zwierząt i akcesoriów hodowlanych na warszawskim Żeraniu  
  Zarząd Warszawskiego Związku HGRiDO im. Maurycego Trybulskiego informuje o niespodziewanym zakończeniu funkcjonowania dotychczasowej giełdy zwierząt i akcesoriów hodowlanych na Żeraniu. Decyzja została podjęta przez właściciela terenu i obowiązuje od dnia 10.03.2018r .

Informujemy, że zostały podjęte działania mające na celu znalezienie nowej lokalizacji dla giełdy. Zdaniem Zarządu warto jest zachować dotychczasowy charakter giełdy, po to żeby nie uległa ona rozbiciu na kilka drobnych miejsc.

Jednocześnie uprasza się wszystkie osoby, które mogą pomóc i mają wiedzę o miejscu nadającym się do przeniesienia giełdy (teren utwardzony, ogrodzony, z bieżącą wodą), o kontakt w tej sprawie z kol. Krzysztof Stachurski

tel.: 504 285 724
mail: krzysztof.stachurski@hodowcy.waw.pl

Wszystkich, którzy chcą być zwrotnie poinformowani o nowej lokalizacji giełdy, po zakończeniu procesu jej przeniesienia, prosimy o zostawienie do siebie kontaktu, na wyżej wskazany nr tel. lub adres mailowy.

Giełda zostaje przeniesiona z dotychczasowego miejsca na teren byłej Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, ulica Jagielońska 88 . Wjazd na Giełdę odbywać się będzie bramą główną fabryki. Nowa Giełda czynna w każdą sobotę od godziny 5.00. Otwarcie nowego miejsca nastąpi już w najbliższą sobotę czyli 7 kwietnia 2018 r . Zapraszamy.

Bieżące informacje dotyczące giełdy, będą również dostępne na stronie internetowej Związku pod adresem www.hodowcy.waw.pl
 
  04-04-2018    
     
 
1 2 3 ... 20